Henry Flynt | Proposal for a “Geniuses’Liberation” Project

In 1975 publiceerde Henry Flynt zijn Proposal for a “Geniuses’ Liberation” Project. Een jaar later gaf Galerie A in kleine oplage de Nederlandse vertaling uit.

Een herziene versie van dit essay wordt afgedrukt in de komende uitgave van Galerie A, eind december 2018,

Hier alvast een voorproefje:

Voorstel voor een Genieën-Bevrijdings-Project

Het is heel goed mogelijk dat het corporatieve en in staatszaken ingrijpende kapitalisme voor onbepaalde tijd het overheersende maatschappelijke systeem over de gehele wereld zal blijven. Maar het is niet langer mogelijk voor te wenden dat dit systeem onverdeeld weldadig of garant voor een sociaal evenwicht is. Het is onmogelijk de geloofwaardigheid van de traditionele Amerikaanse ideologie nog op te houden, die persoonlijke hebzucht gelijkstelt aan gemeenschapsbelang en sociale vooruitgang. De samenleving wier meest gezaghebbende cijfers de zelfverheerlijking bejubelen als de enig geldende norm van menselijk gedrag moge dan in staat zijn die norm voor onbepaalde tijd te bestendigen, maar van nu af aan zal die samenleving niet meer in staat zijn de consequenties daarvan te ontlopen of te negeren — zoals: semi-feodale dictatuur van militairen, massale werkloosheid, massale armoede, de massamoord op ‘lastige’ volkeren, massale hongersnood, en misschien zelfs massaal kannibalisme. De autoriteiten die ons voorhouden dat hun enige motieven corruptie en zelfverheerlijking zijn, kunnen niet anders dan deze massale armoede, hongersnood en massamoord verdedigen als onvermijdelijke en zelfs wenselijke sociale beleidslijnen.

De doorslaggevende omstandigheid die deze stand van zaken laat voortduren is de bereidwillige medewerking die de niet-bevoorrechte klassen aan hun eigen dupering en ondergang verlenen. Hardnekkig verdedigen gewone mensen de ideologie van het particulier initiatief, samen met al de religieuze, racistische en nationalistische vooroordelen die het ondersteunen, ondanks het feit dat zij zelf ontegenzeggelijk de voornaamste slachtoffers ervan zijn. De erkenning dat een meerderheid van de mensen bereidwillig berust in de eigen dupering en ondergang, is de grondgedachte van dit essay.